بررسی نظریات انقلاب در انقلاب اسلامی و رابطه آن با نظام جمهوری اسلامی ایران
30 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » پاییز 1382 - شماره 61
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عموما خلق نظریات و تئورى‏ها در علوم سیاسى و اجتماعى برگرفته از حوادث و اتفاقاتى است که در گذشته رخ داده است و این امر در مورد نظریه پردازان انقلاب نیز صدق مى‏کند به طورى که اغلب آنها با مطالعه انقلاب‏هاى بزرگ دنیا همچون انقلاب فرانسه، روسیه و چین نظریات خود را تنظیم نموده و به قانونمندى کلى رسیده‏اند.یکى از مباحث این اندیشمندان موضوع تبدیل انقلاب بعد از پیروزى به نظام سیاسى جدید مى‏باشد، بدین معنا که یک حرکت انقلابى بعد از پیروزى بر رژیم‏هاى مطرود نظام جایگزین را خلق نموده و به حرکت‏هاى انقلابى خاتمه مى‏دهد و یا به عبارت دیگر انقلاب تبدیل به نظام مى‏شود.در این مقاله سعى شده است با بررسى نظریات مهم انقلاب و در عین حال مطاعه تطبیقى میان انقلاب اسلامى و انقلاب‏هاى بزرگ دیگر دنیا به اثبات برساند که بر خلاف سایر انقلاب‏ها و آن هم به دلیل ماهیت و محتواى متفاوت این انقلاب با دیگر انقلاب‏ها، انقلاب اسلامى تبدیل به نظام سیاسى نگردید بلکه در عین خلق نظام سیاسى حاکم در ایران همچنان شرایط و ویژگى‏هاى یک انقلاب (*)دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران از این نویسنده تا کنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى منتشر شده است: «نظم نوین جهانى»، سال 71، شماره 28-«علل و عوامل بروز جنگ تحمیلى»، سال 72، شماره 30-«رابطه امام خمینى و مردم در انقلاب اسلامى»، سال 79، شماره 47-«مردم‏سالارى دینى در نظام جمهورى اسلامى یا تئودموکراسى»، سال 80، شماره 54 را براى خود حفظ نموده و با تکیه بر ارکان سه‏گانه انقلاب(رهبرى، مردم، مکتب)همچنان به صورتى پویا و با تکیه بر اهداف جهانشمول خود را مسیر تعیین‏شده طى طریق کرده و بر خلاف نظام‏هاى سیاسى جایگزین سایر انقلاب‏ها حالتى محافظه‏کارانه و ایستا پیدا نکرده است.