انقلاب اسلامی در میان انقلابهای بزرگ جهان
29 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » زمستان 1378 - شماره 13 (16 صفحه - از 34 تا 49)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله به مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب فرانسه و روسیه که بزرگترین انقلابات معاصر اروپا و جهان خوانده شده و منشاء رواج گفتمان لیبرالیستی و سوسیالیستی در قرن گذشته شدند، پرداخته و نشان می‏دهد که چگونه انقلاب اسلامی ایران، از جهات متعدّد، عمیق‏تر، جدّی‏تر و مردمی‏تر از آن دو بوده و گفتمان سوّمی را به بشریت معاصر عرضه کرده است. در این مقاله سعی شده که انقلاب اسلامی با انقلابهای فرانسه و روسیه که از بزرگترین و معروفترین انقلابهای جهان می‏باشند در وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مقایسه شود.