بازتاب جهانی انقلاب اسلامی
34 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » پاییز 1384 - شماره 2 (34 صفحه - از 51 تا 84)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیروزى انقلاب اسلامى ایران، همچون نورى عظیم، چنان تشعشعاتى به وجود آورد که اطراف و جوانب خود را تا دوردست‏ترین نقاط عالم روشنایى بخشید و نور امید تازه‏اى بر دلهاى تاریک، خموده و یاس‏زده بشریت که غرق در مادّیات و شهوات بوده تابانید و با تلألو خود، روشنایى جدیدى بر جامعه جهانى عرضه کرد. ادعاى مقاله حاضر بر آن است که با یک بررسى همه‏جانبه از آثار و بازتاب جهانىِ انقلاب اسلامى، مى‏توان نشان داد که بازتاب انقلاب اسلامى بر دولتها و ملتها و میزان تأثیرگذارى آن، با توجه به نزدیکى و دورى فرهنگى و جغرافیایى جوامع مختلف با جامعه ایران، متفاوت بوده است نگارنده مى‏کوشد بر همین اساس بازتاب جهانى انقلاب اسلامى را در سطوح مختلف جامعه شیعیان، اهل سنت، جهان سوم و نظام جهانى مورد بررسى قرار مى‏دهد. کلید واژه: انقلاب اسلامى، بازتاب، آثار، نظام جهانى، جهان سوم.